The Coolest Prayer. Try this after Sholat Dhuha

Ya Allah,cukupilah aku dengan hartaMu yang halal dan jauhkanlah aku dari harta yang haram,dan kayakanlah aku dengan anugrah MU,sehingga aku tidak minta-minta kecuali kepada -MU. Amiin ya Allah 

No comments:

Post a Comment